Cynghorwyr

Manylion Cyswllt y Clerc a’r Cynghorwyr. Clerc: E Deilwen Breese - Gogarth Hall Farm, Pennal, Machynlleth, SY20 Ffon: 01654 791235. Ebost: brees2000@aol.com Cynghorwyr: Cadeirydd - Meirion Roberts Gyllellog, Pennal - 01654 791621 Is Gadeirydd - Rhys Parry Esgairweddan, Pennal - 01654 791218 Aled Rees Penmaendyfi, Pennal - 01654 791246 James Brunton Minffordd, Pennal - 01654 791393 William Rees Minafon - 01654 791608 Hywel Evans Marchlyn, Pennal - 01654 702018 Kenneth Griffiths Gwyndy, Pennal - 01654 791687 County Councillor Dewi Owen Esgairgyfela, Aberdyfi - 01654 767267 Nad oes gan unrhyw aelod gysylltiad pleidyddol, maent i gyd yn cynrychioli ward Pennal a dydi unrhyw aelod ddim yn perthyn i unrhyw bwyllgor o'r cyngor.

Cyngor Cymuned Pennal Community Council © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cynghorwyr

Manylion Cyswllt y Clerc a’r Cynghorwyr. Clerc: E Deilwen Breese - Gogarth Hall Farm, Pennal, Machynlleth, SY20 Ffon: 01654 791235. Ebost: brees2000@aol.com Cynghorwyr: Cadeirydd - Meirion Roberts Gyllellog, Pennal - 01654 791621 Is Gadeirydd - Rhys Parry Esgairweddan, Pennal - 01654 791218 Aled Rees Penmaendyfi, Pennal - 01654 791246 James Brunton Minffordd, Pennal - 01654 791393 William Rees Minafon - 01654 791608 Hywel Evans Marchlyn, Pennal - 01654 702018 Kenneth Griffiths Gwyndy, Pennal - 01654 791687 County Councillor Dewi Owen Esgairgyfela, Aberdyfi - 01654 767267 Nad oes gan unrhyw aelod gysylltiad pleidyddol, maent i gyd yn cynrychioli ward Pennal a dydi unrhyw aelod ddim yn perthyn i unrhyw bwyllgor o'r cyngor.

Cyngor Cymuned Pennal Community Council © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs