Cynghorwyr

Manylion Cyswllt y Clerc a’r Cynghorwyr. Clerc: Huw T Jones, Henllys, Mallwyd, Machynlleth, Powys. SY20 9HS 01650 531405 - 07974795778 Cynghorwyr: Cadeirydd - Rhys Parry Esgairweddan, Pennal - 01654 791218 Is-Gadeirydd - James Brunton Minffordd, Pennal - 01654 791393 Aled Rees Penmaendyfi, Pennal - 01654 791246 Meirion Roberts Gyllellog, Pennal - 01654 791621 William Rees Minafon - 01654 791608 Kenneth Griffiths Gwyndy, Pennal - 01654 791687 County Councillor Dewi Owen Esgairgyfela, Aberdyfi - 01654 767267 Nad oes gan unrhyw aelod gysylltiad pleidyddol, maent i gyd yn cynrychioli ward Pennal a dydi unrhyw aelod ddim yn perthyn i unrhyw bwyllgor o'r cyngor.

Cyngor Cymuned Pennal Community Council © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cynghorwyr

Manylion Cyswllt y Clerc a’r Cynghorwyr. Clerc: Huw T Jones, Henllys, Mallwyd, Machynlleth, Powys. SY20 9HS 01650 531405 - 07974795778 Cynghorwyr: Cadeirydd - Rhys Parry Esgairweddan, Pennal - 01654 791218 Is-Gadeirydd - James Brunton Minffordd, Pennal - 01654 791393 Aled Rees Penmaendyfi, Pennal - 01654 791246 Meirion Roberts Gyllellog, Pennal - 01654 791621 William Rees Minafon - 01654 791608 Kenneth Griffiths Gwyndy, Pennal - 01654 791687 County Councillor Dewi Owen Esgairgyfela, Aberdyfi - 01654 767267 Nad oes gan unrhyw aelod gysylltiad pleidyddol, maent i gyd yn cynrychioli ward Pennal a dydi unrhyw aelod ddim yn perthyn i unrhyw bwyllgor o'r cyngor.

Cyngor Cymuned Pennal Community Council © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs